ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАГАТОПУСТОТНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Справжній стандарт поширюється на залізобетонних багатопустотних плит перекриття, що виготовляються з важкого, легкого і щільного силікатного бетонів і що призначаються для частини перекриттів будівель і споруджень різного призначення, що несе.
Плит перекриття залізобетонні застосовують відповідно до вказівок робочих креслень плит перекриття і додаткових вимог, що обумовлюються при замовленні цих конструкцій.

Бетонні плит перекриття слід виготовляти відповідно до вимог справжнього стандарту і технологічної документації, затвердженої підприємством-виробником, по робочих кресленнях типових конструкцій або проектів будівель (споруд).
Допускається за погодженням виробника із споживачем виготовляти плит перекриття пустотні, такі, що відрізняються типами і розмірами від приведених в справжньому стандарті, при дотриманні останніх вимог цього стандарту.
Плит перекриття підрозділяють на типів: 
1ПК — панель перекриття товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм. призначена для того, що спирається по двох сторонах; 
1ПКТ — панель перекриттів завтовшки 220 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм. призначена для того, що спирається по трьох сторонах; 
1ПКК — плит перекриття пустотна завтовшки 220 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм. призначена для того, що спирається по чотирьох сторонах;
2ПК — панель пустотна завтовшки 220 мм з круглими порожнечами діаметром 140 мм, призначена для того, що спирається по двох сторонах; 
2ПКТ — плит перекриття залізобетонна завтовшки 220 мм з круглими порожнечами діаметром 140 мм, призначена для того, що спирається по трьох сторонах; 
2ПКК — плита перекриття залізобетонні завтовшки 220 мм з круглими порожнечами діаметром 140 мм, призначені для того, що спирається по чотирьох сторонах; 
3ПК — панель перекриття товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 127 мм, призначена для того, що спирається по двох сторонах; 
3ПКТ — панель перекриттів завтовшки 220 мм з круглими порожнечами діаметром 127 мм, призначена для того, що спирається по трьох сторонах; 
3ПКК — панелі перекриттів завтовшки 220 мм з круглими порожнечами діаметром 127 мм, призначені для того, що спирається по чотирьох сторонах; 
4ПК — панелі перекриттів завтовшки 260 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм і вирізами у верхній зоні по контуру, призначені для того, що спирається по двох сторонах;
5ПК — плита перекриття залізобетонні завтовшки 260 мм з круглими порожнечами діаметром 180 мм, призначені для того, що спирається по двох сторонах;
6ПК — плита перекриття залізобетонна завтовшки 300 мм з круглими порожнечами діаметром 203 мм, призначена для того, що спирається по двох сторонах;
7ПК — панель перекриття товщиною 160 мм з круглими порожнечами діаметром 114 мм, призначена для того, що спирається по двох сторонах;
ПГ — панелі перекриттів завтовшки 260 мм з грушовидними порожнечами, призначені для того, що спирається по двох сторонах; 
ПБ — плита перекриття залізобетонна завтовшки 220 мм, що виготовляються методом безперервного формування на довгих стендах і призначені для того, що спирається по двох сторонах.

Конструктивну довжину і ширину плит перекриття (за винятком плит перекриття покриттів типа ПБ) слід приймати рівними відповідному координаційному розміру, зменшеному на величину 1 (зазор між суміжними плит перекриттями перекриттів) або 2 (відстань між суміжними плит перекриттями за наявності між ними розділяючого елементу, наприклад, антисейсмічною поясу, вентиляційних каналів, ригеля, балки прогону залізобетонного), або збільшеному на величину 3 (наприклад, для плит перекриття, опираємих на всю товщину стенів сходової клітки будівель з поперечними стінами, що несуть). 

Форма і розміри плит перекриття перекриттів типа ПБ повинні відповідати встановленим робочими кресленнями плит перекриття, розробленими відповідно до параметрів формувального устаткування підприємства-виробника цих плит перекриття.
За довжину плит перекриття приймають розмір сторони плит покриття, не опираємої на конструкції будівлі (споруди), що несуть, — для плит перекриття, що призначаються для того, що спирається по двох або трьом сторонам; менший з розмірів плит перекриття в плані ( для плит перекриття, що призначаються для того, що спирається по контуру.
Плити перекриття типів 1ПКТ, 2ПКТ, 3ПКТ, 1ПКК, 2ПКК і 3ПКК можуть мати технологічні скоси по всіх бічних гранях.
Способи посилення торців плит перекриття виробляється шляхом зменшення діаметру порожнеч через одну з них на обох опорах без закладення протилежних кінців порожнеч.
У плит перекриттях, призначених для будівель (споруд) при розрахунковій сейсмічності 7-9 балів, крайні порожнечі плит перекриття можуть бути відсутніми у зв'язку з необхідністю установки заставних виробів або випуску арматури для зв'язків між плитами перекриттями покриттів, стінами, антисейсмічними поясами, балками, ригелями.

Сфера застосування плит перекриття:
Великопанельні будівлі, у тому числі будівлі при розрахунковій сейсмічності 7-9 балів
Будівлі (споруди) із стінами з цеглини, каменів і блоків, за винятком будівель (споруд) при розрахунковій сейсмічності 7-9 балів
Каркасні будівлі (споруди), у тому числі будівлі (споруди) при розрахунковій сейсмічності 7-9 балів

Порожнечі в бетонних плитах перекриття, призначених для того, що спирається по двох або трьом сторонам, слід розташовувати паралельно напряму, по якому визначається довжина плит перекриття. У плитах перекриття, призначених для того, що спирається по чотирьох сторонах, порожнечі слід розташовувати паралельно будь-якій із сторін контура плити перекриття.
Відстань між центрами порожнеч плит перекриття типів ПГ і ПБ призначають відповідно до параметрів формувального устаткування підприємства-виробника цих плит перекриття.
Плити перекриття пустотні слід виготовляти з поглибленнями або пазами на бічних гранях для освіти після замоноличування переривистих або безперервних шпонок, що забезпечують спільну роботу плит перекриття перекриттів на зрушення в горизонтальному і вертикальному напрямах.
За погодженням виробника із споживачем і проектною організацією — автором проекту конкретної будівлі (споруди) допускається виготовляти плити перекриття перекриттів без поглиблень або пазів для утворення шпонок.
Пустотні плити перекриття, призначені для того, що спирається по двох або трьом сторонам, слід виготовляти заздалегідь напруженими. Плити перекриття товщиною 220 мм, завдовжки менше 4780 мм, з порожнечами діаметрами 159 і 140 мм і плити перекриття залізобетонні завтовшки 260 мм, завдовжки менше 5680 мм, а також плити перекриття перекриттів товщиною 220 мм, будь-якої довжини, з порожнечами діаметром 127 мм допускається виготовляти з не напружуваною арматурою.

Плити перекриття бетонні слід виготовляти з посиленими торцями. Посилення торців досягається зменшенням поперечного перетину порожнеч на опорах або заповненням порожнеч бетоном або бетонними вкладишами (пуансоном). При розрахунковому навантаженні на торці плит перекриття в зоні того, що спирається стенів, що не перевищує 1,67 МПа (17 кгс/см2), допускається за погодженням виробника із споживачем поставляти плити перекриття з не посиленими торцями.

Способи посилення і мінімальні розміри закладень встановлюють в робочих кресленнях або вказують при замовленні плит перекриття.
У випадках, передбачених робочими кресленнями конкретної будівлі (споруди), плити перекриття залізобетонні можуть мати заставні вироби, випуски арматури, місцеві вирізи, отвори і інші додаткові конструктивні деталі.

Для підйому і монтажу плит перекриття застосовують монтажні петлі або спеціальні захватні пристрої, конструкцію яких встановлює виробник за узгодженням із споживачем і проектною організацією — автором проекту будівлі (споруди). Розташування і розміри отворів в пустотних плитах перекриття, передбачених для беспетлевого монтажу, приймають по кресленнях, що входять до складу проектної документації захватного пристрою для цих плит перекриття. 
Показники витрати бетону і сталі на плитах перекриття повинні відповідати вказаним в робочих кресленнях цих плит перекриття з врахуванням можливих уточнень, внесених проектною організацією в установленому порядку.
Плити перекриття багатопустотні застосовують з врахуванням їх межі вогнестійкості, вказаного в робочих кресленнях плит перекриття.
Плити перекриття позначають марками відповідно до вимог ГОСТ 23009. Марка плит перекриття складається з буквено-цифрових груп, розділених дефісами.
У першій групі вказують позначення типа плит перекриття, довжину і ширину плит перекриття в дециметрах, значення яких округлюють до цілого числа. 
У другій групі вказують розрахункове навантаження на плити перекриття в кіло паскалях (кілограм-сила на квадратний метр) або порядковий номер плити перекриття по здатності, що несе; клас сталі напружуваної арматури (для заздалегідь напружених плит перекриття); вигляд бетону Л — легкий бетон, З — щільний силікатний бетон; важкий бетон не позначають).
У третій групі, при необхідності, вказують додаткові характеристики, що відображають особливі умови вживання плит перекриття (наприклад, їх стійкість до дії агресивних газоподібних середовищ, сейсмічних дій), а також позначення конструктивних особливостей плит перекриття (наприклад, наявність додаткових заставних виробів).
Приклад умовного позначення (марки) плит перекриття типа 1ПК довжиною 6280 мм, шириною 1490 мм, розрахованою під розрахункове навантаження 8 кПа, виготовленою з легкого бетону з напружуваною арматурою класу Ат-v: 1ПК63.15-8АТVЛ
Плит перекриття повинні задовольняти встановленим при проектуванні вимогам по міцності, жорсткості, тріщіностійкості і при випробуванні їх вантаженням у випадках, передбачених робочими кресленнями, витримувати контрольні навантаження. 
Плити перекриття повинні задовольняти вимогам за показниками фактичної міцності бетону (у проектному віці, передавальною і відпустковою); по морозостійкості бетону, а для плит перекриття пустотних, експлуатованих в умовах дії агресивного газоподібного середовища, — також по водонепроникності бетону; по середній щільності легкого бетону; до марок сталей для арматурних і заставних виробів, у тому числі монтажних петель; по відхиленнях товщини захисного шару бетону до арматури; по захисту від корозії.
Нормована відпускна міцність бетону заздалегідь напружених плит перекриття з важкого або легкою бетону для теплого періоду року має дорівнювати нормованій передавальній міцності бетону, а плита перекриття з не напружуваною арматурою — 70% міцності бетону на стискування, відповідній його класу або марці. При постачанні цих плит перекриття в холодний період року або для забезпечення збереження їх при перевезенні залізничним транспортом в теплий період року (за погодженням між віробником і споживачем плит перекриття) нормована відпускна міцність бетону може бути підвищена до 85% міцності бетону на стискування, відповідної його класу або марці.
Нормована відпускна міцність бетону плит перекриття з щільного силікатного бетону має дорівнювати 100% міцності бетону на стискування, відповідній його класу або марці.
Для армування плит перекриття слід застосовувати арматурну сталь наступних видів і класів:
як напружувана арматура — термомеханічно зміцнену стержневу класів Ат-iv, Ат-v і Ат-vi по ГОСТ 10884 (незалежно від зварюваності і підвищеної стійкості до корозійного розтріскування арматури), гарячекатану стержневу класів A-IV, А-v і A-VI по ГОСТ 5781, арматурні канати класу К-7 по ГОСТ 13840, високоміцний дріт періодичного профілю класу Вр-ii по ГОСТ 7348, дріт класу Вр-600 по ТУ 14—4—1322 і стержневу арматуру класу А-iiiв, виготовлену з арматурної сталі класу А-iii по ГОСТ 5781, зміцненим витягом з контролем величини напруги і граничного подовження;
як не напружувана арматура — гарячекатану стержневу періодичного профілю класів А-ii, А-iii і гладку класу А-i по ГОСТ 5781, дріт періодичного профілю класу В-i по ГОСТ 6727 і класу В-600 по ТУ 14—4—1322.
У плитах перекриття, що виготовляються методами безперервного без опалубочного формування на довгих стендах, безперервного армування, а також з використанням різно температурного електротермічного натягнення застосовують високоміцну дротяну арматуру по ГОСТ 7348 і канати по ГОСТ 13840.
Форма і розміри арматурних і заставних виробів і їх положення в плитах перекриття повинні відповідати вказаним в робочих кресленнях цих плит перекриття.
Зварні арматурні і заставні вироби повинні відповідати вимогам ГОСТ 10922.
Значення напрузі в напружуваній арматурі, контрольовані після закінчення натягнення її на упори, повинні відповідати вказаним в робочих кресленнях плит перекриття.
Значення фактичних відхилень напруги в напружуваній арматурі не повинні перевищувати граничних, вказаних в робочих кресленнях плит перекриття.
Вимоги до якості бетонних поверхонь і зовнішньому вигляду плит перекриття, у тому числі вимоги до допустимої ширини розкриття технологічних тріщин по ГОСТ 13015.0 і справжньому стандарту.
У бетоні плит перекриття, що поставляються споживачеві, тріщини не допускаються, за винятком усадкових і інших поверхневих технологічних тріщин шириною не більше 0,3 мм на верхній поверхні плит перекриття і не більше 0,2 мм — на бічних і нижніх поверхнях плит перекриття.
Оголення арматури не допускається, за винятком випусків арматури або кінців напружуваної арматури, які не повинні виступати за торцеві поверхні плит перекриття більш ніж на 10 мм і мають бути захищені шаром цементно-піщаного розчину або бітумним лаком.
Маркувальні написи і знаки слід наносити на бічні грані або верхню поверхню плити перекриття. На верхню поверхню плити перекриття, опираємою по трьох сторонах, слід наносити знаки «Місце того, що спирається» по ГОСТ 13015.2, що розташовуються посередині в кожної сторони того, що спирається плити перекриття.
Приймання плит перекриття пустотних — по ГОСТ 13015.1 і справжньому стандарту. При цьому плити перекриття приймають по результатах: періодичних випробувань — за показниками міцності, жорсткості і тріщіностійкості плит перекриття, морозостійкості бетону, пористості (об'єму між зернових порожнеч) ущільненої суміші легкого бетону, а також по водонепроникності бетону плит перекриття, призначених для експлуатації в умовах дії агресивного середовища; приємосдаточних випробувань — за показниками міцності бетону (класу або марці бетону по міцності на стискування, передавальній і відпускний міцностями), середньої щільності легкого або щільного силікатного бетону, відповідності арматурних і заставних виробів робочим кресленням, міцності зварних з'єднань, точності геометричних параметрів, товщини захисного шару бетону до арматури, ширини розкриття технологічних тріщин і категорії бетонної поверхні.
Періодичні випробування плит перекриття вантаженням для контролю їх міцності, жорсткості і тріщіностійкості проводять перед початком їх масового виготовлення і надалі — при внесенні в них конструктивних змін і при зміні технології виготовлення, а також в процесі серійного виробництва плит перекриття не рідше одного разу в рік. Випробування плит перекриття вантаженням в разі внесення в них конструктивних змін і при зміні технології виготовлення залежно від істоти цих змін можуть не проводитися за узгодженням з проектною організацією — розробником робочих креслень плит перекриття пустотних.
Випробування плит перекриття довжиною 5980 мм і менш в процесі їх серійного виробництва можуть не проводитися, якщо здійснюється неруйнівний контроль відповідно до вимог ГОСТ 13015.1.
Плити перекриття за показниками точності геометричних параметрів, товщина захисного шару бетону до арматури, ширину розкриття технологічних тріщин і категорії бетонної поверхні слід приймати за результатами вибіркового контролю.
Пористість (об'єм між зернових порожнеч) ущільненої суміші легкого бетону слід визначати не рідше за один раз в місяць.
У документі про якість плит перекриття, призначених для експлуатації в умовах дії агресивних середовищ, додатково має бути приведена марка бетону по водонепроникності (якщо цей показник обумовлений в замовленні на виготовлення плит перекриття).

Випробування пустотних плит перекриття вантаженням для контролю їх міцності, жорсткості і тріщіностійкості слід проводити відповідно до вимог ГОСТ 8829 і робочих креслень цих плит перекриття.
Міцність бетону плит перекриття слід визначати по ГОСТ 10180 на серії зразків, що виготовлених з бетонної суміші робочого складу і зберігалися в умовах, встановлених ГОСТ 18105.
При визначенні міцності бетону методами неруйнівного контролю фактичні передавальну і відпусткову міцності бетону на стискування визначають ультразвуковим методом по ГОСТ 17624 або приладами механічної дії по ГОСТ 22690. Допускається вживання інших методів неруйнівного контролю, передбачених стандартами на методи випробувань бетону.
Морозостійкість бетону плит перекриття слід визначати по ГОСТ 10060 або ультразвуковим методом по ГОСТ 26134 на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу.
Водонепроникність бетону плит перекриття, призначених для експлуатації в умовах дії агресивного середовища, слід визначати по ГОСТ 12730.0 і ГОСТ 12730.5.
Середню щільність легкого і щільного силікатного бетонів слід визначати по ГОСТ 12730.0 і ГОСТ 12730.1 або радіоізотопним методом по ГОСТ 17623.
Показники пористості ущільненої суміші легкого бетону слід визначати по ГОСТ 10181.0 і ГОСТ 10181.3.
Контроль зварних арматурних і заставних виробів — по ГОСТ 10922 і ГОСТ 23858.
Силу натягнення арматури, контрольовану після закінчення натягнення, вимірюють по ГОСТ 22362.
Розміри плит перекриття, відхилення від прямолінійності і площинної поверхонь плит перекриття, ширину розкриття технологічних тріщин, розміри раковин, напливів і відколовши бетону плит перекриття слід визначати методами, встановленими ГОСТ 26433.0 і ГОСТ 26433.1.
Розміри і положення арматурних і заставних виробів, а також товщину захисного шару бетону до арматури слід визначати по ГОСТ 17625 і ГОСТ 22904. За відсутності необхідних приладів допускаються вирубка борозен і оголення арматури плит перекриття з подальшим закладенням борозен. Борозни слід пробивати на відстані від торців, що не перевищує 0,25 довжин плити перекриття.
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
Транспортування і зберігання плит перекриття — по ГОСТ 13015.4 і справжньому стандарту.
Плити перекриття слід транспортувати і зберігати в штабелях укладеними в горизонтальному положенні.
На спеціалізованих транспортних засобах допускається перевезення плит перекриття в похилому або вертикальному положенні.
Висота штабелю плит перекриття не має бути більше 2,5 м.
Підкладки під нижній ряд плит перекриття і прокладки між ними в штабелі слід розташовувати поблизу монтажних петель.