ЛОТОК ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ

Справжній стандарт поширюється на залізобетонні розтрубні лотки параболічного перетину, що виготовляються з важкого бетону середньою щільністю 2200-2500 кг/куб.м включно і призначені для пристрою збірних розподільних каналів зрошувальних систем на витрату води до 5 куб.м/с.
Встановлені справжнім стандартом показники технічного рівня передбачені для лотків першої категорії якості.
За умовами експлуатації залізобетонні параболічні лотки підрозділяють на наступних типів:
ЛР - лотки, що споруджуються на палях, стійкових опорах і плитах;
ЛРГ - лотки, що укладаються в ґрунті.

Лотки слід позначати марками відповідно до ГОСТ 23009-78.
Марка лотка складається з однієї буквено-цифрової групи і містить позначення типа лотка і номінальну висоту лотка в дециметрах, значення якої округлюють до цілого числа.
Приклад умовного позначення (марки) залізобетонного розтрубного лотка типа ЛР заввишки 400 мм: ЛР4.
Лотки слід виготовляти відповідно до вимог справжнього стандарту і технологічної документації, затвердженої в установленому порядку, по робочих кресленнях типових конструкцій серії 3.820.1-34с/85.
Лотки слід виготовляти із застосуванням термощітів - пригрузів.
Значення дійсних відхилень геометричних параметрів не повинні перевищувати граничних.
Лотки мають бути водонепроникними і витримувати гідростатичні випробування при вантаженні розрахунковим експлуатаційним навантаженням.
Лотки повинні задовольняти вимогам ГОСТ 13015.0-83:
за показниками фактичної міцності бетону (у проектному віці і відпустковий);
по морозостійкості і водонепроникності бетону;
до якості матеріалів, вживаних для приготування бетону;
до бетону, а також до матеріалів для приготування бетону лотків, вживаних в умовах дії агресивних ґрунтів і ґрунтових вод;
до форми і розмірів арматурних і заставних виробів і їх положення в лотку;
до марок сталей для арматурних і заставних виробів, у тому числі для монтажних петель;
по відхиленню товщини захисного шару бетону;
по захисту від корозії;
по вживанню форм для виготовлення лотків.
Лотки слід виготовляти з важкого бетону марки по міцності на стискування М300.
Нормована відпускна міцність бетону повинна складати 70% марки бетону по міцності на стискування.
Заповнювачі, вживані для приготування бетону лотків, повинні задовольняти вимогам ГОСТ 10268-80. Найбільша велика заповнювача має бути не більше 15 мм.
Бетон, вживаний для виготовлення лотків, повинен готуватися на портландцементі марки не нижче 400 по ГОСТ 10178-76, а для виготовлення лотків, призначених для експлуатації в ґрунтах з агресивними водами, - на сульфатостійкому портландцементі по ГОСТ 22266-76.
Вживання шлакопортландцементу, пуцоланового портландцементу, а також портландцементу з активними добавками не допускається.
Товщина захисного шару бетону до робочої арматури має бути не менше 15 мм.
Для лотків, експлуатованих в умовах агресивного середовища, відхилення товщини захисного шару бетону до арматури не мають бути більш плюс 3 мм.
Зварні арматурні і заставні вироби повинні задовольняти вимогам ГОСТ 10922-75.
Подовжні стержні сіток ненапружених лотків повинні виконуватися з гарячекатаної сталі періодичного профілю діаметром 6 мм класу А-iii по ГОСТ 5781-82.
Поперечне армування лотків повинне виконуватися з арматурного дроту періодичного профілю класу Вр-1 діаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.
На внутрішній поверхні розтруба і на зовнішній поверхні кінця лотка в зоні розташування ущільнюючих матеріалів не допускаються напливи і околи бетону, а також раковини діаметром більше 3 мм і завглибшки більше 2 мм. Число раковин на площі 0,01 кв.м (100х100 мм) на будь-якій ділянці вказаної зони поверхні повинно бути не більше трьох. Остання бетонна поверхня лотка має бути категорії А6 по ГОСТ 13015.0-83.
На поверхні лотків не допускаються тріщини, за винятком місцевих усадкових тріщин шириною не більше 0,1 мм на зовнішній поверхні розтруба і технологічного приливу в шелиге лотка.
Заставні вироби фіксаторів в лотках типа ЛРГ слід виготовляти із сталевої смуги марки ВСт.3сп2 по ГОСТ 103-76, арматури класу А-1 по ГОСТ 5781-82 і приварювати до арматурної сітки розтруба.
Підприємства-виробники лотків повинні поставляти споживачам лотки в комплекті з ущільнюючими матеріалами для герметизації стикових з'єднань: джгути з гуми круглого перетину по ГОСТ 6467-79 або гумові пористі прокладки по ГОСТ 19177-81.
Приймання лотків слід виробляти партіями відповідно до вимог ГОСТ 13015.1-81 і справжнього стандарту.
Число лотків в партії має бути не більш:
200 - для лотків заввишки 400-800 мм;
100 - для лотків заввишки 1000 мм.
Приймання лотків за показниками морозостійкості і водонепроникності бетону слід проводити за результатами періодичних випробувань.
Приймання лотків за показниками їх водонепроникності, міцності бетону (марці по міцності на стискування і відпускній міцності), відповідності арматурних і заставних виробів проектній документації, міцності зварних з'єднань, точності геометричних параметрів, товщини захисного шару бетону до арматури, ширини розкриття усадкових тріщин, категорії бетонної поверхні слід проводити за результатами приймально-здавальних випробувань і контролю.
Випробуванню на водонепроникність слід піддавати 1% лотків від партії, але не менше двох лотків.
Приймання лотків за показниками точності геометричних параметрів, товщину захисного шару бетону до арматури, якості бетонних поверхонь, контрольованою дорогою вимірів, слід здійснювати за результатами одноступінчатого вибіркового контролю.
Розміри лотків, положення монтажних петель, товщину захисного шару бетону до арматури, а також якість поверхонь і зовнішній вигляд лотків перевіряють по ГОСТ 13015-75.
Вимір товщини стінки виробляють в торцях лотків рівномірно по периметру перетину лотка не менше чим в п'яти крапках.
Не перпендикулярність торцевих площин лотка до його подовжньої осі визначають виміром найбільшого зазору між торцевою площиною лотка і металевим перевірочним косинцем, встановленим під прямим кутом до борту лотка.
Визначення товщини захисного шару бетону, розмірів і розташування арматури може вироблятися також просвічуванням іонізуючими випромінюваннями по ГОСТ 17625-83.
Міцність бетону на стискування слід визначати по ГОСТ 10180-78.
Контроль і оцінку однорідності і міцності бетону лотків слід виробляти по ГОСТ 18105.1-80.
В разі, якщо при перевірці буде встановлено, що фактична відпускна міцність бетону лотків нижче необхідної відпускної міцності, то постачання лотків споживачеві слід виробляти після досягнення бетоном міцності, відповідній марці бетону по міцності на стискування.
Морозостійкість бетону слід визначати по ГОСТ 10060-76, водонепроникність бетону - по ГОСТ 12730.5-78.
При перевезенні лотків залізничним транспортом їх вантаження і кріплення повинні вироблятися відповідно до інструкцій, що діють, по перевезенню вантажів, затвердженими Міністерством шляхів сполучення.
Після додатка кожного рівня навантаження лоток витримують під цим навантаженням протягом 15 мін і оглядають лотка з метою виявлення тріщин, течі або вологих плям.
Лоток, повністю заповнений водою, витримують протягом доби.
При здобутті незадовільних результатів випробувань хоч би на одному лотку, проводять повторне випробування подвоєної кількості зразків, узятих з тієї ж партії. При незадовільному результаті повторних випробувань партію вважають такою, що не витримала випробування.
Маркіровка лотків - по ГОСТ 13015.2-81. Маркувальні написи і знаки слід наносити на зовнішній поверхні розтруба лотка.
Транспортування і зберігання лотків - по ГОСТ 13015.4-84 і справжньому стандарту.
Лотки укладають в штабелі на спеціальних прокладках, що виключають виникнення зусиль розпорів, розтрубами в різні боки. Під нижній лоток встановлюють підкладки. Висота штабелю не повинна перевищувати 2 м.
Проходи між штабелями слід владнувати в подовжньому напрямі через кожних два суміжні штабелі, а в поперечному - не рідше чим через 25 м. Ширина проходів має бути не менше 0,7 м, а величина зазорів між суміжними штабелями - не менше 0,2 м.
Перевезення лотків автотранспортом повинне вироблятися на автомашинах, обладнаних спеціальними контейнерами.
Лотки транспортують як в робітнику, так і в неробочому положенні (дном вгору).
Вимоги до документа про якість лотків, що поставляються споживачеві, - по ГОСТ 13015.3-81.