МАРШІ І МАЙДАНЧИКИ СХОДІВ ЗАЛІЗОБЕТОННІ

Справжній стандарт поширюється на залізобетонні марші, майданчики і накладні проступки (далі - Сходові марші, сходові майданчики, рівні), що виготовляються з важкого бетону або легкого бетону (середній щільності від 1600 до 2000 кг/м включ.) і призначені для пристрою сходів в будівлях різного призначення.
Залізобетонні марші, майданчики і накладні проступки, призначені для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії на залізобетонні конструкції, повинні задовольняти додатковим вимогам, встановленим проектною документацією будівлі згідно вимогам СНіП 2.03.11. 
Сходові марші підрозділяють на наступних типів: 
ЛМ - плоскі сходові марші без фризових рівнів
ЛМФ – марші ребристі з фризовими рівнями
ЛМП – марші ребристі з на пів майданчиками

Сходові майданчики підрозділяють на наступних типів:
1ЛП - плоскі для маршів типа ЛМ


Марші і майданчики призначені для вживання в сходах на розрахункові тимчасові навантаження (при коефіцієнті надійності по навантаженню =1,2 і без врахування власної ваги: 
3,5 кПа (360 кгс/м) - для житлових будівель;
4,7 кПа (480 кгс/м) - для громадських будівель, виробничих і допоміжних будівель промислових підприємств.
Сходові марші, сходові майданчики, рівні, при необхідності, виготовляють в двох варіантах виконань: правому і лівому - для сходів з підйомом відповідно проти вартовий і за годинниковою стрілкою.
Залізобетонні марші, майданчики і накладні проступки, рівні виготовляють з обробкою верхніх лицьових поверхонь наступних видів:
- з гладкою поверхнею з важкого бетону на звичайному цементі; 
- з шліфованою мозаїчною поверхнею декоративного конструкційного шару з бетону на звичайному, білому або кольоровому цементі і на мармуровому щебені (для майданчиків і накладних проступок); 
- з облицюванням керамічною плиткою (для майданчиків).
Сходові марші, сходові майданчики, рівні позначають марками відповідно до вимог ГОСТ 23009.
Марка залізобетонні маршів, майданчиків і накладних проступок складається з буквено-цифрових груп, розділених дефісами.
Перша група містить позначення типа елементу сходів і габаритні розміри: довжину і ширину в дециметрах (значення яких округлюють до цілого числа), а для маршів додатково вказують координаційну висоту маршу (висоту вертикальної проекції) в дециметрах. Довжину маршів типа ЛМП без нижнього на пів майданчика вказують в марці, рівній довжині основного маршу цього типа (з двома на пів майданчиками). Для кінцевих майданчиків і накладних проступок, маршів, що укладаються на верхні кінцеві рівні, першу групу доповнюють рядковою буквою "в".
Для маршів і майданчиків - розрахункове тимчасове навантаження, що позначається цифрами 4 при навантаженні 3,5 кПа (360 кгс/м) і 5 при навантаженні 4,7 кПа (480 кгс/м), а для маршів і майданчиків, що виготовляються з легкого бетону, - вигляд бетону, що позначається прописною буквою "Л";
- для накладних проступок - лівого виконання і вигляду обробки верхньої лицьової поверхні. 
У третій групі вказують: - для маршів і майданчиків - лівого виконання і вигляду обробки верхньої лицьової поверхні;
- для майданчиків - наявність опорних консолей (при необхідності), отворів для пропуску сміттєпроводів і посилення вузла для того, що спирається маршів, що позначається відповідно рядковими буквами "к", "м" і "у";
- для маршів типа ЛМП - цифрами позначають: 1 - марш з верхнім подовженим на пів майданчиком, 2 - марш з нижнім подовженим на пів майданчиком, 3 - марш без нижнього на пів майданчика.
Види обробки верхньої лицьової поверхні елементів сходів в марці позначають наступними прописними буквами (за винятком гладкої бетонної поверхні, яку в марці не вказують): 
- шліфована мозаїчна поверхня; 
- фанерована керамічною плиткою.
Лівого виконання залізобетонних маршів, майданчиків і накладних проступок позначають рядковою буквою "л". 
Для елементів сходів, призначених для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії на залізобетонні конструкції, в марці додатково вказують показник проникності бетону (наприклад, - зниженій проникності), а для елементів сходів, призначених для будівель з розрахунковою сейсмічністю 7 - 9 балів, - рядкову букву "с".
Допускається приймати позначення марок елементів сходів відповідно до робочих креслень конструкцій до того, що їх передивляється.
Сходові марші, сходові майданчики, рівні повинні задовольняти вимогам ГОСТ 13015.0: 
- за показниками фактичної міцності бетону (у проектному віці і відпустковий);
- по морозостійкості і водонепроникності бетону; 
- по щільності легкого бетону; 
- по стиранності бетону;
- до марок сталей для арматурних і заставних виробів, в т.ч. для монтажних петель;
- по відхиленню товщини захисного шару бетону до робочої арматури; 
- по захисту від корозії.
Залізобетонні марші, майданчики і накладні проступки повинні задовольняти встановленим при проектуванні вимогам по міцності, жорсткості і тріщиностійкості. При цьому випробування елементів сходів вантаженням не проводять.
Марші і майданчики повинні випускатися із закінченою обробкою верхніх лицьових поверхонь.
Допускається за узгодженням із споживачем виробляти постачання маршів і майданчиків без укладених накладних проступок, які повинні поставлятися в комплекті з маршами або окремо з підприємства - виробника накладних простулей і встановлюватися на марші на будівельному майданчику.
Для сходів громадських будівель в установленому порядку допускається застосовувати накладні проступки з плит природного каменя.
Сходові марші, сходові майданчики, рівню слід виготовляти з важкого бетону по ГОСТ 26633 або з легкого бетону щільної структури по ГОСТ 25820. 
Нормована відпускна міцність бетону елементів сходів повинна складати (у відсотках від класу або марки бетону по міцності на стискування): 
70 - при постачанні елементів сходів в теплий період року; 
80 - при постачанні накладних проступок в холодний період року; 
85 - при постачанні маршів і майданчиків в холодний період року. 
Стиранність мозаїчного декоративного конструкційного шару бетону елементів сходів на щебені з мармуру не повинна перевищувати 1,8 г/см. 
Для армування елементів сходів слід застосовувати: 
- стержневу гарячекатану арматурну сталь класів А-i, А-iii по ГОСТ 5781 і А-iiiв, що виготовляється з арматурної сталі класу А-iii, зміцненням витягом, з контролем величини напруги і граничного подовження; 
- стержневу термомеханічні зміцнену арматурну сталь класів Ат 400С, Ат 500С і Ат 600С по ГОСТ 10884;
- дріт класу Вр-1 по ГОСТ 6727 і класу Врп-1 по ТУ 14-4-1322. 
У майданчиках з каналами для прихованої електропроводки діаметр каналу має бути не більше 25 мм, а відстань від поверхні каналу до арматури майданчиків - не менше 10 мм.
Вимоги до якості поверхонь і зовнішньому вигляду елементів сходів - по ГОСТ 13015.0. При цьому якість поверхонь конструкцій (окрім поверхонь, що обробляються в процесі виготовлення) повинна задовольняти вимогам, встановленим для категорій:
А2 - лицевій, верхньою; 
А3 - лицевій, нижній і бічних; 
А7 – не лицевій, невидимою в умовах експлуатації. 
За погодженням між віробніком і споживачем можуть бути встановлені замість вказаних наступні категорії поверхонь:
А1 - лицьовій верхній, повній заводській готовності; 
А5 - лицьовою верхньою, підготовленою під облицювання керамічними плитками;
А6 - лицевих, нижній і бічних, до яких не пред'являють вимоги за якістю обробки.
У бетоні елементів сходів, що поставляються споживачеві, тріщини не допускаються, за винятком усадкових і інших поверхневих технологічних тріщин на нижній і торцевих поверхнях елементів, ширина яких не повинна перевищувати 0,2 мм.
Поверхня мозаїчного декоративного конструкційного шару майданчиків і накладних проступок повинна мати рівномірний (або передбачене проектною документацією) розподіл мармурового щебеня. У першому випадку ділянки без мармурового щебеня площею більше 3 см2 не допускаються. 
На поверхнях майданчиків, фанерованих керамічною плиткою, перепад між керамічними плитками по висоті і відхиленню по товщині швів розчинів не повинен перевищувати 1 мм. 
Вироби і матеріали, вживані для обробки елементів сходів, повинні задовольняти вимогам державних стандартів або технічних умов на ці вироби і матеріали.
Приймання елементів сходів слід проводити партіями відповідно до вимог ГОСТ 13015.1 і справжнього стандарту.
Приймання залізобетонних маршів, майданчика і накладних проступок, рівнів за показниками їх міцності, жорсткості і тріщиностійкості, по морозостійкості і стиранності бетону, а також по водонепроникності бетону елементів сходів, призначених для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії, слід виробляти за результатами періодичних випробувань.
Приймання елементів сходів за показниками міцності (класу або марці по міцності на стискування, відпускній міцності) бетону, середньої щільності легкого бетону, відповідності арматурних і заставних виробів типовій проектній документації, міцності зварних з'єднань, точності геометричних параметрів і товщини захисного шару бетону до арматури, ширини розкриття тріщин, категорій бетонної поверхні елементів сходів слід проводити за результатами приймально-здавальних випробувань і контролю. 
Міцність бетону на стискування слід визначати по ГОСТ 10180 на серії зразків, що виготовлених з бетонної суміші робочого складу і зберігалися в умовах, встановлених ГОСТ 18105.
При випробуванні елементів сходів неруйнівними методами фактичну відпускну міцність бетону на стискування слід визначати ультразвуковим методом по ГОСТ 17624 або приладами механічної дії по ГОСТ 22690, а також іншими методами, передбаченими стандартами на методи випробування бетону.
Морозостійкість бетону слід визначати по ГОСТ 10060 на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу. 
Водонепроникність бетону елементів сходів, призначених для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії, слід визначати по ГОСТ 12730.0 і ГОСТ 12730.5 на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу. 
Середню щільність легкого бетону слід визначати по ГОСТ 12730.0 і ГОСТ 12730.1 на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу.
Стиранність бетону елементів сходів слід визначати по ГОСТ 13087.
Методи контролю і випробувань зварних арматурних і заставних виробів - по ГОСТ 10922 і ГОСТ 23858.
Розміри і відхилення від прямолінійності поверхонь, ширину розкриття технологічно тріщин, розміри раковин, напливів і обколов бетону елементів сходів слід перевіряти методами, встановленими ГОСТ 26433.0 і ГОСТ 13015.0, ГОСТ 13015.1. 
Положення арматурних і заставних виробів, а також товщину захисного шару бетону слід визначати по ГОСТ 17625 і ГОСТ 22904. За відсутності необхідних приладів допускається вирубка борозен і оголення арматури конструкції з подальшим закладенням борозен.
Маркування елементів сходів - по ГОСТ 13015.2. Маркувальні написи і знаки слід наносити на бічних гранях маршів і майданчиків, звернених до стіни сходової клітки, і на не лицьових поверхнях накладних проступок.
Транспортувати і зберігати Сходові марші, сходові майданчики, рівню слідує відповідно до вимог ГОСТ 13015.4 і справжнього стандарту.
Марші і майданчики (окрім маршів типа ЛМП) слід транспортувати і зберігати в штабелях в горизонтальному положенні, при цьому марші слід мати в своєму розпорядженні рівні вгору. Висота штабелю при зберіганні маршів і майданчиків не повинна перевищувати 2,5 м.
Марши з на пів майданчиками (типа ЛМП) слід транспортувати і зберігати в положенні "на ребро". Допускається зберігати марші інших типів в положенні "на ребро" при надійному їх закріпленні в цьому положенні.
Підкладки і прокладки між рядами маршів і майданчиків мають бути завтовшки не менше 30 мм і встановлені в місцях розташування строповочних отворів або монтажних петель.
Накладні проступки слід транспортувати і зберігати в контейнерах або пакетах.
Допускається зберігати накладні проступки без вживання контейнерів. В цьому випадку вони мають бути укладені в штабель попарно лицьовими поверхнями впритул одна до іншої. Підкладки під нижній ряд накладних проступок і прокладки між рядами мають бути завтовшки не менше 25 мм і розташовано на відстані 200 мм від торців накладних проступок.