ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ

Перемичка залізобетонна підрозділяється на наступних типів:
ПБ – перемичка бруска, шириною до 250 мм включно;
ПП – плиткова перемичка, шириною більше 250 мм;
ПГ – балочна перемичка, з чвертю для того, що спирається або примикання плит перекриттів;
ПФ – фасадна перемичка, будівлі, що виходять на фасад, і призначені для перекриття отворів з чвертями при товщині виступаючої частини кладки в отворі 250 мм і більш.

ЖБІ перемички типів ПБ і ПП допускається виготовляти з технологічним ухилом бічних і торцевих граней. В цьому випадку розміри нижньої грані перемички можуть бути менше відповідних розмірів верхньої грані: довжина - до 20 мм, ширина - до 8 мм.
Марки бетону по морозостійкості перемичок призначають залежно від значень розрахункових зимових температур зовнішнього повітря в районі будівництва згідно вказівкам обов'язкового застосування.
З перемичок типів ПБ і ПП, передбачених в двох варіантах армування (з напружуваною і не напружуваною подовжньою арматурою), слід застосовувати переважно заздалегідь напружені.
Перемички виготовляють із строповочними отворами діаметром 30 мм, передбаченими для підйому і монтажу перемичок із застосуванням спеціальних захватних пристроїв, або з монтажними петлями.
У випадках, передбачених проектною документацією будівлі з розрахунковою сейсмічністю 7 балів і більш, перемички можуть мати випуски арматури і заставні вироби.
В разі вживання як напружувана подовжня арматура арматурної сталі класу A-V замість Ат-v або А-iv замість Aт-IVС в марці заздалегідь напружених перемичок слід замінити позначення арматурної сталі відповідно AтV на AV або AтIVС на AIV.
Розрахункове навантаження на перемичку приведене з врахуванням власної ваги перемички.
Витрата сталі на заздалегідь напружену перемичку приведена для умовної довжини стержнів напружуваної арматури, рівній довжині перемички. Цю витрату сталі слід уточнити з врахуванням дійсної довжини напружуваної арматури, що приймається залежно від способу натягнення арматури і конструкції захватних пристроїв.
В разі установки в перемичках випусків арматури і заставних виробів, не передбачених в типовій проектній документації серії 1.038.1-1,расход стали на перемичку слід відповідно змінити.
Маса перемичок приведена для важкого бетону середньої щільності 2500 кг/м3.
Перемички позначають марками відповідно до вимог ГОСТ 23009-78.
Марка перемички складається з буквено-цифрових груп, розділених дефісами.
Перша група містить арабську цифру, що позначає порядковий номер поперечного перетину перемички, позначення типа перемички і її довжину в дециметрах (значення якої округлюють до цілого числа).
У другій групі наводять значення розрахункового навантаження на перемичку в кН/м (закруглено до цілого числа) і класі напружуваної арматури (для заздалегідь напружених перемичок).
У третій групі, при необхідності, вказують: наявність в перемичках монтажних петель, випусків арматури і заставних виробів, що позначається рядковими буквами (наприклад, буквою "а" - наявність в перемичках брусків анкерних випусків для кріплення балконних плит; буквою "п" - наявність в перемичках брусків монтажних петель); додаткові характеристики, що забезпечують довговічність перемичок в умовах експлуатації. Наприклад, для перемичок будівель з розрахунковою сейсмічністю 7 балів і вище - стійкість до сейсмічних дій, що позначається прописною буквою З; для перемичок, вживаних в умовах дії агресивних середовищ, - характеристики міри щільності бетону - П - підвищеній щільності, Про – особо плотні.
Приклад умовного позначення (марки) перемички типа ПБ завдовжки 2460 мм, поперечного перетину № 5, під розрахункове навантаження 37,27 кН/м, з монтажними петлями: 5ПБ25-37-n
То ж, типа ПП завдовжки 1810 мм, поперечного перетину № 8, під розрахункове навантаження 70,61 кН/м, з напружуваною арматурою класу Aт-V: 8ПП18-71-AтV
То ж, типа ПБ завдовжки 2070 мм, поперечного перетину № 10 (по таблиці. 5), під розрахункове навантаження 27,46 кН/м, з анкерними випусками для кріплення балконних плит, з монтажними петлями: 10ПБ21-27-аn
То ж, типа ПФ завдовжки 1940 мм, поперечного перетину № 5 (по таблиці. 7), під розрахункове навантаження 5,88 кН/м: 5ПФ19-6
Перемички слід виготовляти у відповідності вимогам стандарту і технічної документації, затвердженої в установленому порядку, по типовій проектній документації серії 1.038.1-1.
Перемички повинні задовольняти вимогам ГОСТ 13015.0-83:
по заводській готовності;
по міцності, жорсткості і тріщіностійкості;
за показниками фактичної міцності бетону (у проектному віці, передавальною і відпустковою);
по морозостійкості бетону;
до якості матеріалів, вживаних для приготування бетону;
до бетону, а також до матеріалів для приготування бетону перемичок, призначених для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії на залізобетонні конструкції;
до форми і розмірів арматурних і заставних виробів і їх положення в перемичці;
до марок сталей для арматурних і заставних виробів, у тому числі для монтажних петель;
по відхиленню товщини захисного шару бетону до арматури;
по захисту від корозії;
по вживанню форм для виготовлення перемичок.
Перемички слід виготовляти з важкого бетону (середній щільності більше 2200 до 2500 кг/м3 включно) класів або марок по міцності на стискування, вказаних в проектній документації на ці перемички.
Нормована передавальна міцність бетону перемичок з напружуваною арматурою повинна складати 70% класу або марки бетону по міцності на стискування. Передачу зусиль обтискання на бетон (відпустка натягнення арматури) слід виробляти після досягнення бетоном необхідної нормованої міцності.
Нормована відпускна міцність бетону перемичок повинна складати (у відсотках від класу або марки бетону по міцності на стискування):
70 - при постачанні перемичок в теплий період року;
90 - то ж, в холодний період року.
Як напружувана подовжня арматура перемичок слід застосовувати арматурну сталь:
термічно зміцнену класів Aт-V і Aт-IVC по ГОСТ 10884-81;
горячекатаностью класів A-V і A-IV по ГОСТ 5781-82.
Як не напружувана подовжня арматура перемичок слід застосовувати арматурну сталь:
гарячекатаний клас A-III по ГОСТ 5781-82;
термомеханічні зміцнену класу Aт-IIIC по ГОСТ 10884-81;
арматурний дріт класу В-i по ГОСТ 6727-80.
Поперечну арматуру слід виконувати з гарячекатаної арматурної сталі класів A-I і A-III по ГОСТ 5781-82 або арматурного дроту класу Вр-i по ГОСТ 6727-80.
Натягнення напружуваної арматури слід виробляти електротермічним або механічним способом на упори.
Значення напруги в напружуваній арматурі, контрольовані після закінчення натягнення її на упори, повинні відповідати приведеним в проектній документації на перемички.
Значення фактичних відхилень напруги в напружуваній арматурі не повинні перевищувати при натягненні механічним способом 5%.
Встановлюються наступні категорії бетонних поверхонь перемички: 
А3 - нижней і бічних поверхонь; 
А7 - останніх поверхонь.
Вимоги до якості поверхонь і зовнішньому вигляду перемичок - по ГОСТ 13015.0-83.
У бетоні перемичок, що поставляються споживачеві, тріщини не допускаються, за виключенням:
усадкових і інших поверхневих технологічних тріщин, ширина яких не повинна перевищувати 0,1 мм;
тріщин від обтискання бетону в заздалегідь напружених перемичках, ширина яких не повинна перевищувати значень, вказаних в проектній документації на ці перемички.
Приймання перемичок слід виробляти партіями відповідно до вимог ГОСТ 13015.1-81 і справжнього стандарту.
Приймання перемичок за показниками їх міцності, жорсткості і тріщіностійкості бетону, по морозостійкості бетону, а також по водонепроникності і водопоглиненню бетону перемичок, призначених для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії, слід виробляти за результатами періодичних випробувань.
Приймання перемичок за показниками міцності бетону (класу або марці бетону по міцності на стискування, передавальній і відпускній міцності), відповідності арматурних і заставних виробів проектній документації, міцності зварних з'єднань, точності геометричних параметрів, товщини захисного шару бетону до арматури, ширини розкриття технологічних тріщин, категорії бетонної поверхні слід виробляти за результатами приймально-здавальних випробувань і контролю.
У випадках, якщо при перевірці буде встановлено, що фактична відпускна міцність бетону нижче необхідної відпускної міцності, то постачання перемичок споживачеві слід виробляти після досягнення бетоном міцності, відповідної класу або марці бетону по міцності на стискування.
Приймання перемичок залізобетонних за показниками точності геометричних параметрів, товщина захисного шару бетону до арматури, категорії бетонної поверхні, ширину розкриття технологічних тріщин слід здійснювати за результатами одноступінчатого вибіркового контролю.
Контроль і оцінку міцності, жорсткості і тріщіностійкості перемичок брусків, балочних, плиткових слід здійснювати по ГОСТ 8829-85.
Випробування перемичок бетонних вантаженням для контролю їх міцності, жорсткості і тріщіностійкості слід проводити після досягнення бетоном міцності, відповідної його класу або марці по міцності на стискування.
Міцність бетону перемичок слід визначати по ГОСТ 10180-90 на серії зразків, що виготовлених з бетонної суміші робочого складу і зберігалися в умовах по ГОСТ 18105-86.
При випробуванні перемичок неруйнівними методами фактичну передавальну і відпускну міцність бетону на стискування слід визначати ультразвуковим методом по ГОСТ 17624-87 або приладами механічної дії по ГОСТ 22690-80, а також іншими методами, передбаченими стандартами на методи випробування бетону.
Морозостійкість бетону слід визначати по ГОСТ 10060-87 на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу.
Водонепроникність бетону перемичок, призначених для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії, слід визначати по ГОСТ 12730.0-78 і ГОСТ 12730.5-84 на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу.
Водопоглинення бетону перемичок, призначених для експлуатація в середовищі з агресивною мірою дії на залізобетонні конструкції, слід визначати по ГОСТ 12730.0-78 і ГОСТ 12730.3-78 на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу.
Методи контролю і випробувань арматурних і заставних виробів - по ГОСТ 10922-90.
Вимір напруги в напружуваній арматурі, контрольованої після закінчення натягнення слід проводити по ГОСТ 22362-77.
Методи контролю і випробувань вихідних сировинних матеріалів, вживаних для виготовлення перемичок, повинні відповідати встановленим стандартами або технічними умовами на ці матеріали.
Розміри, відхилення від прямолінійності, товщина захисного шару бетону до арматури, положення заставних виробів, якість бетонних поверхонь і зовнішній вигляд перемичок слід перевіряти методами, встановленими ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 13015.1-81 - ГОСТ 13015.3-81 і ГОСТ 13015.4-84.
Маркування бетонних перемичок - по ГОСТ 13015.2-81. Маркувальні написи і знаки слід наносити на торцевій або верхній сторонах кожної перемички. На торцевій стороні перемичок, що мають строповочні отвори (замість монтажних петель), має бути нанесений монтажний знак "Верх виробу" по ГОСТ 13015.2-81.
Допускається за погодженням виробника із споживачем і проектною організацією - автором проекту конкретної будівлі замість марок наносити на перемички їх скорочені умовні позначення, прийняті в проектній документації конкретної будівлі.
Вимоги до документа про якість перемичок, що поставляються споживачеві, - по ГОСТ 13015.3-81.
Додатково в документі про якість перемичок має бути приведена марка бетону по морозостійкості, а для перемичок, призначених для експлуатації в середовищі з агресивною мірою дії, - водонепроникність і водопоглинення бетону (якщо ці показники обумовлені в замовленні на виготовлення перемичок).
Транспортувати і зберігати перемички слідує відповідно до вимог ГОСТ 13015.4-84 і справжнього стандарту 
Перемички слід транспортувати і зберігати в контейнерах розсортованими по марках і укладеними в робочому положенні.
Допускається транспортувати і зберігати перемички укладеними в штабелі без контейнерів.
Підкладки і прокладки між рядами перемичок мають бути завтовшки не менше 25 мм і розташовані по вертикалі одна над іншою на відстані 200-250 мм від торця перемички.
Висота штабелю перемичок має бути не більше 2 м.
Під'їм, вантаження і розвантаження перемичок залізобетонних слід проводити пакетами краном за допомогою спеціальних вантажозахватних пристосувань, а окремих перемичок - захватом за монтажні петлі або передбачені строповочні отвори.
При транспортуванні перемички слід укладати в транспортні засоби в робочому положенні, подовжньою віссю по напряму руху транспорту.